Stubberup Kirketårn

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
· Hindsholm - geologisk set
·  Havet omkring Hindsholm
·  Udsigtspunkter
  ·  Fyns Hoved og Jøvet
  ·  Alléen på
Fynshovedvej
  ·  Langø
  ·  Stubberup Kirketårn
  ·  Måle Bakke
  ·  Bøgebjerg Strand
  ·  Gabet
· De inddæmmede områder
·  Digerne og de
levende hegn
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 


 

Stubberup Kirke - også kaldet Den Hvide Jomfru - kan ses fra store dele af Hindsholm og i klart vejr helt fra Røsnæs på Sjælland. Kirketårnet blev før i tiden også brug som sømærke.

 

Lige så smuk udsigten er til kirken, lige så smuk er udsigten fra selve kirketårnet. Her er der - især mod vest, syd og nord - fuldt udsyn over Hindsholm smukke kuperede landskab med havet i baggrunden.
 

Tårnet er åbent for besøgende hele året rundt  - også selv om lugerne i tårnet er lukkede. Lugerne foran vinduerne kan man selv åbne mod øst, sydøst og nord.

Trappen op til tårnet er rimelig stejl, men kan klares af enhver med en rimelig kondition.

Kirken er i sin helhed et spændende historisk bekendtskab. Klik her og læs meget mere om selve kirken.

• • • • • • •

Udsigter "verden rundt" fra tårnet


Vejen af sølv set fra tårnets top
 


Udsigt mod øst
 


Udsigt mod Scheelenborg
 


Udsigt mod nordvest
 

Udsigt mod sydøst - Munkebo og Lindø
 

Udsigt mod sydvest til alléen fra Hersnap ned mod Storebælt

• • • • • • •

 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.