Flyt til Hindsholm

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
· Tilflytterfolder
· Film
· Boliger og byggegrunde
· Skoler
· Børnepasning
· Det praktiske
· Til og fra Hindsholm
· Job
· Bliv selvstændig på Hindsholm
· Foreninger
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

Hindsholmskolen

Folkeskolen for børnene på Hindsholm er Hindsholmskolen, som ligger i Dalby. Skolen har sin egen hjemmeside, men dét er ikke alt, man kan læse sig til. Noget må man høre på vandrørene....

Og hvad hører man så på de der rør? Jo, man hører om en skole, som har et rigtig godt renommé. En skole, hvor ungerne trives, hvor de får lært noget , hvor de er kreative, hvor selvtilliden er i orden, hvor ungerne har det rart, og en skole, hvor der ikke er problemer med misbrug af nogen art. Mobning er også noget, skolen gør meget for at forebygge.

I november 2013 blev der gennemført en trivselsundersøgelse for at finde ud af, hvad eleverne selv syntes om skolen. Svaret var entydigt "Skolens elever er samlet meget tilfredse med deres skole" (citat fra elevrådets høringssvar til trivselsundersøgelsen).

For den, der kommer udefra, opleves Hindsholmskolen som en skole med et meget lavt støjniveau. Og lokaler og inventar ligner ikke noget, der er løgn. Man oplever unger, der smiler, er frimodige, venlige og hjælpsomme. Graffiti er der ikke noget af - kun på toiletterne, og der var der også i "gode gamle dage". 

Rosenrødt?  Tja, men det er i hvert fald det, vandrørene fortæller - og selv om der kan være støj i rørene, går meldingerne alligevel meget klart igennem. Og det er i hvert fald et faktum, at næsten ingen børn fra 0.-9. klasse går på skoler uden for Hindsholm, bortset fra dem, der har valgt at tage et år på efterskole.

Skolen har 289 elever (jan. 2014) jævnt fordelt på 0.-9. klassetrin. Klassekvotienterne ligger på omkring 20 elever, naturligvis med udsving til begge sider. Se den enkelte klasses elevtal her.

Hindsholmsskolen, som er i ét plan, er opdelt i et afsnit for de mindste (til og med 3. klasse), ét for 4.-6. klasse og ét for de ældste klasser. Centralt i skolen ligger kontorer og lærerværelse, pædagogisk værksted, pædagogisk læringscenter (bibliotek) og enkelte faglokaler. Børnene har faktisk godt med plads sammenlignet med mange andre skoler.
 

Udenfor er der også god plads med bl.a.  multibane, basketbane, sportsplads med atletikfaciliteter og direkte adgang til et naturområde (overdrevet).

Lige bag skolen ligger sportshallen Hindsholmhallen, som skolen bruger til bl.a. idræt og store fælles arrangementer.

Også "Huggehuset", en stor bålhytte i træ, bruges af skolen.

Hindsholmskolen er ikke lukningstruet. Tværtimod er der i de senere år bygget til, om og renoveret, så skolen er flot og tidssvarende.

• • • • • • •

Specialskoler på Hindsholm

Kommunal specialundervisning på Mesingeskolen

I Mesinge ligger Kerteminde kommunes specialskole for børn med særlige undervisningsbehov. Skolen har elever fra (0. - 9. klasse). Til skolen er der tilknyttet egen SFO.

Englegårdsskolen

Englegårdskolen, som ligger i Hersnap, er en privat selvejende institution for børn og unge med svære sociale og emotionelle problemer. Skolen er en privat selvejende institution, som har indgået overenskomst med Kerteminde Kommune.

• • • • • • •

Skolevejene

Der kører skolebus til Hindsholmskolen. Den bruges af de fleste elever fra 0.-6. klasse, som ellers skulle køre på eller krydse den trafikerede Fynshovedvej. Læs mere om skolebusordningerne, betaling mv. på dette link.

Der er også en asfalteret og oplyst cykelsti (anlagt på den gamle jernbanestrækning) fra Martofte til  Dalby og fra Mesinge til Dalby (og vice versa).

• • • • • • •

Efter skoletid

SFO (0. - 3. kl.) og juniorklub (4. - 6. kl.) ligger lige ved siden af Hindsholmskolen. For børn, der går på Mesinge skole, er der etableret en miniSFO dér.

Den kommunale ungdomsklub (for unge ml. 14 og 18) ligger i Dalby. Den har åbent onsdag og torsdag fra kl. 19-22. I vinterhalvåret er der også en privat ungdomsklub i Holmens Hus i Martofte hver mandag fra kl. 19-21.

Lektiecafé
Frem til udgangen af skoleåret er der lektiecafé to gange om ugen. Fra starten af skoleåret 2014/2015 bliver der lektiecafé hver dag.

Musikundervisning
Elever, der har lyst til at arbejde mere med det musiske, kan gå på musikskole i Kerteminde efter skoletid. De kan også spille med i bands på Hindsholmskolen.

Idrætsklubber, foreninger mv.
Mange børn og unge går til sport (gymnastik, fodbold og håndbold) i de lokale idrætsklubber. For de lidt ældre er der tillige to skytteforeninger (én i Dalby og én i Martofte).

Spejderne FDF Marsk Stig Hindsholm holder til på sognegården i Viby. Der findes andre spejdergrupper i Munkebo og Kerteminde.

Links og kontaktpersoner til disse klubber mv. vil du senere på året kunne finde under menupunktet "Foreninger".

Unge fra 8. klasse og op fra Hindsholm, Kerteminde, Langeskov og Munkebo fester 4 gange om året igennem på Hindsholm, når Dalbydisc fyrer den af i Dalby Forsamlingshus.

• • • • • • •

Videregående uddannelser for de unge på Hindsholm

10. klasse
Kerteminde kommunes 10. klassecenter ligger i Munkebo.

Efterskoler
En del elever tilbringer et år på efterskole. På dette link, kan du læse mere om efterskolerne.

Handelsskoler og gymnasier
Når de unge på Hindsholm skal i gang med en videregående uddannelse, går turen typisk til Odense.

Skal man på STX (det almene gymnasie) eller HF går de fleste fra Hindsholm på Mulernes Legatskole.

Skal man på HG eller HHX går de fleste fra Hindsholm på Tietgenskolen i Odense.

HTX gennemfører de unge fra Hindsholm typisk på Odense Tekniske Gymnasium

Ja mulighederne er mange, men det er interessant, at der kun er to ud af de unge mellem 16 og 19 år og som kommer fra Hindsholmskolens distrikt, der pt. (jan. 2014) ikke er i gang med en videregående uddannelse el. et arbejde. Der er et imponerende lavt tal.

• • • • • • •

 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.