Lokalhistoriske arkiver

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Arrangementer
Natur
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
· Sagn og fortællinger
· Fortidsminder
· Glimt fra historiens vingesus
· Fotos fra gamle dage
· Lokalhistoriske arkiver
· Gamle bygninger
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

Hindsholm har 4 sogne: Dalby Sogn, Viby Sogn, Stubberup Sogn og Mesinge Sogn.

Hvert af de 4 sogne har sit eget lokalarkiv.

På lokalarkiverne kan du bl.a. finde fotos, dokumenter og beretninger fra det geografiske område, lokalarkivet dækker.

Lokalarkiverne vil altid gerne have ældre dokumenter, fotos, breve og lignende.

• • • • • • • •

Dalby sogns
Lokalhistoriske arkiv

Dalby Forsamlingshus, 1. sal
Dalby Bygade 50
5380 Dalby
dalbylokalarkiv@jubii.dk
Arkivet har åbent den
1. torsdag i hver måned fra kl. 19 - 21
 

Mesinge Sogns
Lokalhistoriske Arkiv

Mesinge Forsamlingshus
Fynshovedvej 162
5370 Mesinge
Tlf.: 6534 1743 og 2835 1773

Arkivet har åbent den
2. torsdag i hver måned fra kl. 19 - 21 
 

Stubberup Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Martofte Sognegård
Fynshovedvej 486
5390 Martofte
stubberuplokalarkiv@msn.com

Arkivet har åbent den
1. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 - 21 eller efter aftale med Else Margrete Jensen på tlf. 2860 3735
 

Viby Sogns
Lokalhistoriske Arkiv (VSLA)
Viby Præstegård
Viby Bygade 26
5370 Mesinge
 

Arkivet har åbent den
2. torsdag i hver måned fra kl. 19 - 21 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.