Jobs

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
· Tilflytterfolder
· Film
· Boliger og byggegrunde
· Skoler
· Børnepasning
· Det praktiske
· Til og fra Hindsholm
· Job
· Bliv selvstændig på Hindsholm
· Foreninger
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

Det er ikke så lige til at finde sit ønskejob i dagens Danmark, og det bugner da heller ikke med jobs på Hindsholm eller i Kerteminde kommune.

Men ledigheden er i Kerteminde kommune var (nov. 2014) på 5,9 pct. , 0,2 pct. lavere end gennemsnittet for Fyn og 0,3 pct. over landsgennemsnittet.

Har eller får du et job uden for Hindsholm eller længere væk end Kerteminde og Munkebo, er virkelighedens verden, at så vil du få brug for en bil, medmindre du kan køre sammen med andre heroppefra eller vil kunne arbejde hjemmefra en del af tiden.

• • • • • • •

Jobcenter Kerteminde

Bycentret 302
5330 Munkebo
Telefon 6515 1000
jjobcenter@kerteminde.dk

 Klik her og få flere oplysninger om Jobcenter Kerteminde

• • • • • • •

Jobdatabaser

Jobnet (Jobcentrenes jobdatabase)

Jobindex

Jobzonen

Stepstone

Ofir

Ledige jobs hos Kerteminde kommune

• • • • • • •

Den, der har boet længe i lokalområdet, har alt andet lige et socialt netværk at trække på i forhold til job. Så hvad gør man som tilflytter, eller hvis man af andre årsager mangler et socialt netværk?

Foreningsliv og frivilligt arbejde

Alle erfaringer viser, at den, der deltager i det lokale foreningsliv og i frivilligt arbejde, har nemmere ved at blive accepteret og integreret i det lokale samfund. Desuden øger det den enkeltes personlige kompetencer  og øger dermed chancen for at få et job.

Skal du bruge merit, er du blevet arbejdsfri og savner kontakten udadtil eller vil du "bare" gerne give andre en hjælpende hånd, er der mange foreninger eller organisationer i og omkring Hindsholm.

På bl.a. disse to hjemmesider finder du en mænge foreninger og organisationer, som søger frivillige:

www.frivilligjob.dk

www.frivillighed.dk

I 2013 blev Frivilligcenter Kerteminde etableret. En af opgaverne for centret er at skabe kontakt mellem foreningerne og de frivillige. Centret er i skrivende stund endnu i en opstartsfase, men det tegner godt - rigtig godt. Læs mere her.

• • • • • • •

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.