Hindsholm Egnsmuseum


 
 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
Kunst og kultur
· Hindsholmsangen
· Hindsholms Egnsmuseum
· Holmens Hus
· Forsamlingshuse
· Gallerier og lokale kunstnere
· Foreninger
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
   
Hindsholm Egnsmuseum
er et spændende og meget hyggeligt lokalhistorisk museum, som holder til i den gamle skole i Martofte.

En del af udstillingen ligger i kælderetagen, hvor der er trappe ned.

• • •

Fynshovedvej 486
5390 Martofte
Tlf. 6534 2834
ostfynsmuseer@ostfynsmuseer.dk

 

Åbningstider

15. juni - 31. august

alle dage fra kl. 12 -16


 

Entré 

Voksne
 
25 kr.
Børn og unge
under 18:
gratis 

Museet har 3 store samlinger:

•    en samling af arbejdsredskaber fra begyndelsen af 1900-tallet
   en oldtidssamling, og
•    en samling udstoppede fugle og andre dyr.

På museet finder du tillige et antal pjecer, som på glimrende vis beskriver naturen på Hindsholm.

Samlingen af redskaber og genstande
 
De mange genstande og arbejdsredskaber afspejler det hårde manuelle slid, der var dagligdagen ude på landet i begyndelsen af 1900-tallet.

 
 

Oldtidssamlingen
Samlingen omfatter helt primitive genstande og smukke og funktionelle knive, økser og spyd af flint. Redskaber som stenalderbonden brugte til daglig. 

De fleste ting er fundet på herregårdens Schelenborgs jorder, men der er også ting, der er fundet andre steder på Hindsholm.

Samlingen af dyr
Mere end 400 fugle, pattedyr, fisk og krebsdyr er udstillet.

Museets stifter
Museet er stiftet af en enkelt mand, Charles Nielsen. Hans livslange indsats for at indsamle og bevare historien om sin hjemegn står i dag som et monument over landarbejderens liv i begyndelsen af 1900-tallet.

Charles Nielsen var hele sit aktive liv landarbejder og arbejdsmand på Hindsholm. I 1950’erne deltog han bl.a. i dræningsarbejdet på de arealer Schelenborg havde inddæmmet. Under arbejdet dukkede store mængder oldsager op.

Charles Nielsen var også naturinteresseret og alle de udstoppede  pattedyr, fugle og fisk mv. har han selv indsamlet og udstoppet.

I 1995 overdrog Charles Nielsen sin samling til Kerteminde Kommune. Samtidig besluttede man, at samlingen skulle udstilles på den nedlagte Martofte Skole –  en skole, Charles Nielsen selv var med til at beslutte, da han sad i sognerådet. Og som han selv var med til at opføre, da han dengang var arbejdsmand.

I 1997 overtog Kerteminde Museer driften af museet.

• • • • • • • •

Læs hele historien om Charles og hans kone Annas livslange arbejde for levendegøre fortiden Rune Simonsens artikel i Østfyns Museers årsskrift Cartha fra 1996/1997.

• • • • • • • •


Pjece om Hindsholm Egnsmuseum - udgivet af Østfyns Museer.


• • • • • • • •

Vil du læse mere om oldtiden på Hindsholm og Nordøstfyn?


 

...hovedpander og andre folkeben...Nordøstfyn set med arkæologiske briller
Af Bodil Holm Sørensen og Eigil Nikolajsen. 2006. 252 sider.
Flot illustreret af Lucy Bergström

Bogen fortæller Nordøstfyns historie fra ca. 12-13.000 f.Kr. til middelalderen, dvs. den lange periode fra de første mennesker dukker op på nordøstfyn og indtil der skabes et egentligt bysamfund i middelalderen.

Bogen er skrevet i et let, enkelt og underholdende sprog, uden at der er slækket på fagligheden.

Pris: 248 kr. Du kan købe bogen på internettet og på Østfyns Museer.
 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.