Gabet

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
· Hindsholm - geologisk set
·  Havet omkring Hindsholm
·  Udsigtspunkter
  ·  Fyns Hoved og Jøvet
  ·  Alléen på
Fynshovedvej
  ·  Langø
  ·  Stubberup Kirketårn
  ·  Måle Bakke
  ·  Bøgebjerg Strand
  ·  Gabet
· De inddæmmede områder
·  Digerne og de
levende hegn
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 
Gabet hedder den smalle passage mellem Kattegat og Odense Fjord. Gabet er den eneste indsejling til Lindø Terminalen og Odense Havn.

 

 
På Hindsholmsiden kan man køre helt ud til Lodshuse, som ligger lige ud til Gabet.

Herfra kan man se over til Enebærodde, som er Fyns største hede med lyng og enebærbuske. På spidsen af Enebærodde knejser et 14 meter højt fyrtårn opført i 1895.

Gabet er kun ca. 400 meter bredt, mens sejlrenden er omkring 170 meter bred.

Ca. 1/3 af Fyn afvandes via Odense Å, som løber ud i den 60 km² store Odense Fjord. Tidevandet skifter hver 6. time, hvilket betyder, at der passerer 30 millioner m³ vand gennem Gabet 4 gange i døgnet. Strømmen er derfor altid stærk. Ved hård nord- eller sydøstlig vind er søen i Gabet tillige temmelig voldsom, når vind og strøm mødes.

Dybden i sejlrenden er på 10-11 m. ind til Lindø Terminalen, mens dybden i resten af sejlrenden ind til Odense Havn "kun" er på 7,5 m. Ude midt i Gabet findes der et strømhul på 16 meter.

Udsigten over Gabet fra Lodshuse er altid betagende, men tiltrækker især mange besøgende, når de virkelig store supertankere, containerskibe eller rigge går gennem Gabet omgivet af slæbebåde. Følg skibstraffikken omkring Gabet her.


Mathilde Mærsk går gennem Gabet  den 10.03.2009          Foto: Marius Ranch Kristensen
 


Mindre coaster på vej gennem Gabet
 

Men også på en helt almindelig dag smutter mange en tur ud til Gabet for lige at kaste et blik ud over havet, gå et smut ud til lodsbådene, fiske eller gå en tur langs stranden. Ja for lige at se naturen, nyde stilheden udsigten og duften af hav.


Enebærodde Fyr set fra Lodshuse

På strækningen mellem Gabet og Lindø skal skibe på over 100 m længde samt skibe med bredde over 15 m bruge lods. Lodsbådene hjælper udover lodsningen i Odense Fjord også med lodsning i Storebælt og Kattegat.


En af lodsbådene ved Gabet og Lodshuse


Solnedgang over Enebærodde set fra Gabet
 


Fiskerhusene ved Lodshuse og Gabet
 

 


Hyttefadet
 


Den gamle båd - et stykke tidshistorie

• • • • • • •
 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.