Digerne og de levende hegn
 

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
· Hindsholm - geologisk set
· Havet omkring Hindsholm
· Udsigtspunkter
· De inddæmmede områder
· Digerne og de
levende hegn
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

Rundt omkring i det hindsholmske landskab mødes øjet af levende hegn, stendiger, jorddiger, indhegninger mv. Vidnesbyrd om, at heroppe har folk og fæ haft deres gang i umindelige tider.

Smukke er de - digerne og hegnene - som de ligger derude og er med til at tegne brikkerne i det landskabelige puslespil. Og de fortæller deres helt egen historie om udviklingen fra et jæger- til et bondesamfund. Og om dem, der lod indhegningerne bygge og dem, der udførte det hårde arbejd.

Karen Nielsen skrev i 1994 en artikel til Kerteminde Museums Årsskrift Cartha om digerne og de levende hegn på Hindsholm. Tak til Kerteminde Museum, for tilladelsen til at bringe artiklen.

 • • • • • • • •

Læs mere om diger og hegn i publikationen "Fynske diger og hegn"
udgivet af Kulturmiljøråd Fyn i 2005.

Publikationen er på 57 sider og indeholder 8 artikler om digernes historie; fra de ældste spor af diger og hegn fra århundrederne efter Kristi fødsel over landsbyfælleskabets skel og til det moderne landbrug. 

Publikationen koster 50 kr. og kan købes på Østfyns museers webshop.

 • • • • • • • •

 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.