Dalby Kirke

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
· Dalby Kirke
· Mesinge Kirke
· Stubberup Kirke
· Viby Kirke
· Valgmenighedskirken
· Vejkrucifikset
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

Dalby Kirke Dalby sogn Dalby-Stubberup Pastorat
Kerteminde Provsti Fyns Stift

• • • • • • • •

Lige midt i Dalby ligger Dalby Kirke. Kirken, som er opført mellem 1150 og 1200, er indviet til Sct. Peter. Kirken er en mellemstor landsbykirke med 210 siddepladser. .

Til Dalby Kirke hører to kirkegårde. Dels den, der ligger ved selve kirken, dels den "nye" kirkegård, som blev indviet i midten af 1920'erne. Den ligger på Fynshovedvej skråt over for kirken. På den nye kirkegård findes bl.a. urnekirkegården og de ukendtes grav.

• • • • • • • •

Kirken består af et romansk kor og skib med sengotisk forlængelse mod vest, et vestvendt tårn og våbenhus mod syd. Koret og skibet er opført af kampesten på en skråkantet kvadersokkel.

I sengotisk tid (1400-1550) blev skibet forlænget med et fag mod vest, som fik en enkelt blændingsgavl (som stadig er synlig fra tårnets mellemetage). Samtidig blev der indsat hvælv. I koret blev der indsat et krydshvælv, og i forlængelsen mod vest og i det gamle skib to fag otteribbede hvælv. Det sydvendte våbenhus blev tilføjet på samme tid. Blændingsgavlen på våbenhuset svarer i øvrigt nøje til blændingsgavlen på våbenhuset i Viby kirke.

I begyndelsen af 1500-tallet bygges der mod vest et tårn med blændingsgavle mod nord og syd.

Det romanske del af kirken er opført af kampesten på en skråkantet kvadersokkel.


Læg mærke til tårnets nord/syd vendte blændingsgavle med den karakteristiske nordfynske blændingsgavl med cirkelblændinger lagt på lodrette stave. Måske et symbol på Sct. Peters nøgler til Himmerigets Port.
En del af blændingsgavlen fra sengotisk tid kan ses på tårnets mellemetage.

Bemærk, at der ikke mere er fri adgang til tårnet, men du kan evt. spørge graveren om adgang.

 

Den store klokke i tårnet, som har en diameter på 1  meter er fra 1730 og er fremstillet af Johan Barthold Holtzmann, København.

Ringningen foregik indtil 2013 med håndkraft.

 

Omkring 1755 blev tårnrummet omdannet til gravkapel og tårnbuen blev lukket. Over indgangen til kapellet blev der opsat en pompøs heraldisk dekoration i rokokoornamentik. I dekorationens midte ses Brockdorff’ernes våben.

Kapellet blev ryddet i 1925 og de 19 kister, som var i kapellet, herunder kisterne med  Schack baron Brockdorff  1730 og sønnesønnen Schack Brockdorff 1784 blev som de første nedsat på den nye kirkegård.

Tårnrummet har siden da fungeret som indgang til kirken tillige med våbenhuset. Ovenfor ses inskriptionen over døren ind til skibet fra tårnrummet.

• • • • • • • •

Kirken skal oprindelig have rummet flere kalkmalerier; men i dag kan man kun se et enkelt; et viekors på nordvæggen til højre og bagved orglet.

• • • • • • • •

Dalby Kirke er indvendig en kirke med mange udsmykninger holdt
i varme dybe farver.

Kirkens altertavle er et smukt udskåret og dekoreret renæssancearbejde fra 1633.

• • • • • • • •

• • • • • • • •


Det øverste felt på altertavlen viser Samson, der bærer byporten i Gaza,
et symbol på arbejde og styrke.


Det store billede i midten på altertavlen viser opstandelsen


Nederst på altertavlen vises nadveren


Mellem den øverste og den midterste dels af altertavlen ses et øje, som symboliserer den altseende Gud samt en havmand og havkvinde som symboliserer den mandlige og kvindelige energi i det kollektive ubevidste univers.

• • • • • • • •

Korbuekrucifikset er sengotisk og opsat på relativt nyt korstræ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Døbefonten er ny. Den tidligere blev fundet i en have på Birkebjerg sydvest for Dalby og står nu i Dalby Valgmenighedskirke (Bethlehemskirken).

Dåbsfadet er fra 1575, sydtysk og med motiver fra bebudelsen.

Præste- og degnestolene på hver side af alteret er i ungrenæssance med fladsnit fra 1588 og rester af stoleværk fra 1606.

Prædikestolen er et smukt snedkerarbejde fra ca. 1600

 

 

• • • • • • • •

På væggen ud mod tårnrummet hænger kirkens klingbøjtel med en skuffe af træ, så man nemt har kunnet høre, hvor gavmild giveren var.

Kirkens pengeblok, som står ved udgangen til våbenhuset, er af ukendt alder.


 


 

Fra skibet fører en prægtigt udskåret renæssancedørfløj med inskriptionen 1632 ud til våbenhuset.

Her kan man se de slidte gravsten over Niels Persen, 1678, sognepræst Niels Clausen Foss 1640, samt endnu en sten, hvor teksten er ulæselig.

 

Kirken har en bægerformet kalk i klassicisme med Brockdoffs våben samt svære gotiske malmlysestager

Kirken gennemgik en stor restaurering i 1928-29 for midler, der blev indsamlet blandt menigheden. Arbejdet blev udført af kunstmaler Johannes Klokker, Kerteminde.

Kirkens kapel ligger i den nordlige ende af kirkegården.Frise på væggen i kapellet  

• • • • • • • •

Vidste du?

 

Den hvide gase er kirkevare for Dalby Kirke.

Når den ses på kirkegården, varsler det ulykke og død.

• • • • • • • •

Den smukke bort på alterdugen er kniplet af Else Marie Bjerregaard

• • • • • • • •
 

 

Det smukke tæppe foran alteret er fra 1966 og er broderet at en kreds af kvinder fra Dalby Sogn: Ester Eriksen, Ellen Sørensen, Aase Jensen, Ulla Carstensen, Karen Nielsen, Gunhild Nielsen, Ellen Friis, Hanne Nytoft, Hansine ?, Stinne ?, Astrid Hansen, Mary Andersen, Karen Rasmussen, Else Rasmussen, Marie Madsen, Dagmar Hansen, Kirstine Nielsen.

Billedet  viser ikke tæppet i sin smukke helhed, blot de figurer, som indgår i tæpper.

• • • • • • • •

Graffitti er ikke nogen nyskabelse - det kunne man også finde ud af helt tilbage i år 1600. Set bag på degnestolen til højre for alteret.

• • • • • • • •

Kirkeskibet, der også kan sejle på de store have.....
Ove Lau, nevø til Tage Krake, som har udført kirkeskibet i Dalby Kirke, kan fortælle, at kirkeskibet er et af  mange, som hars morbror lavede. Karakteristisk for skribene er, at de ned i detaljen var i overensstemmelse med originalerne. Skibene blev til efter tegninger fra engelske orlogsskibe og selve udførelsen foregik i Tage Krakes kælder på Mejlbyvej i Odense. Sejlene syede han også selv - det kunne ikke overlades til konen. Kanoner mv. blev produceret på små drejebænke.

Karakteristisk for alle Tages kirkeskibe var, at de kunne sejle - ikke blot under kirkekuplerne, men også på vandet.

Ove Lau fortæller bl.a., at en han selv i sin tid havde fornøjelsen af at sætte skibet, der hænger i kirken samt en kopi af Cutty Sark og et engelsk orlogsskib, ud i Storebælt nede ved Bøgebjerg Strand. Og alle flød fint.

• • • • • • • •

Orglet er et Marcussen orgel fra 1996 med 10 stemmer og pedal.• • • • • • • •

Præstegården er opført 1843 og har 12 værelser. Præstegården blev renoveret i 2013.

• • • • • • • •

Dalby sogns udstrækning, hjemmeside samt
kirken og kirkegårdenes placering

Klik på kortet for at se det smukke sognekort fra ca. år 1900 i stort format.


 

Dalby sogn har (2014) 546 indbyggere. 90 pct. af sognets beboere er medlem af folkekirken.

Læs mere om gudstjenester, præst, menighedsråd mv. på Dalby og Stubberup sogns hjemmeside. Dér kan du også se det seneste nye kirkeblad.

• • • • • • • •

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.