Alléen på Fynshovedvej
 

 
Forside
Fakta om Hindsholm
Kort
Foto, video og streetviews
Hvem-Hvad-Hvor
Turforslag
Natur
· Hindsholm - geologisk set
·  Havet omkring Hindsholm
·  Udsigtspunkter
  ·  Fyns Hoved og Jøvet
  ·  Alléen på
Fynshovedvej
  ·  Langø
  ·  Stubberup Kirketårn
  ·  Måle Bakke
  ·  Bøgebjerg Strand
  ·  Gabet
· De inddæmmede områder
·  Digerne og de
levende hegn
Kunst og kultur
Landsbyer og bebyggelser
Herregårde
Kirker
I gamle dage
Flyt til Hindsholm
Links, bøger og pjecer
Feedback og kontakt
Sideoversigt
Tak
 
 
 

På vej til og fra Fynshoved passerer man alléen på Fynshovedvej. Det er en strækning, hvor man har en storslået udsigt til begge sider.

Især på Vågebakken - se kortet - har man et fantastisk view. Der er en lille vigeplads nær 18 km stenen, men man kan også parkere på P-pladsen lige efter Brockdorff Skov, når man kommer syd fra.

Fra Vågebakken og fra P-pladsen ved Brockdorff skoven er der fuld udsigt ned over det naturligt inddæmmede område Øksenhave (tørlagt stenalderhavbund) ud til bl.a. "knolden" Sabbesborg og til Storebælt.

På venstre side eksploderer udsigten i blå, sølvfarvede og grønne blink.

Det er det Nordøstfynske Øhav - eller Lillestrand - som øhavet også kaldes.

Her ligger de ubeboede øer Vejlø, Mejlø, Bogø og lilleputøerne Vejlø kalv, Enø og Ægø. Engang et område man havde planer om at inddæmme. Heldigvis blev det aldrig til noget.
 

• • • • • • •
 


Udsigt fra P-pladsen ved Brockdorff Skov til
Sabbesborg og Storebælt.

 


Alleen på Fynshovedvej set fra nord


Udsigt fra allén ned over Øksenhave

 


Alléen og Vågebakken set fra Lillestrand

 

Striber i landskabet ved Øksenhave

 


Med udsigt til Lillestrand - set fra alléen

 

Vågebakken er et fantastisk sted at iagttage ikke mindst rovfugletrækket.
Her tårnfalk med mus. Foto: Keld Skytte Pedersen

Se flere smukke billeder fra Lillestrand på Rune Engelbrechts flotte hjemmeside.

• • • • • • •

Området har med været beboet i årtusinder. Arkæologiske fund viser at de første mennesker kom til Hindsholm for i hvert fald  11.000 år siden. Først som jægere, senere hen blev der anlagt bopladser, hvoraf mange i dag ligger under vand.
 

  

I bogen "...hovedpander og andre folkeben - Nordøstfyn set med arkæologiske briller" , er de spændende fund, der er gjort på især den nordlige del af Hindsholm, beskrevet og illustreret så godt, at man føler sig sat tilbage i tid. Området får i bogen virkelig "stemme og ånd".

• • • • • • •

 

 
 

Copyright, Idé & Design Anni Skytte
Er en anden fotograf nævnt under et foto, har denne naturligvis copyright.